MCG Computer Division One Sunday 2019

TeamPlayerDate# GamesYC/RC07-Apr14-Apr28-Apr 
Deepak Verma14/04/20191R7X
Anh Do07/04/20191R7X
Nemat Alizada07/04/20192R2XX

X: Suspended, D: Deregistered, **: Subject to review by match committee

TeamPlayerRed CardDate
Deepak Verma114/04/2019
Anh Do107/04/2019
Nemat Alizada107/04/2019
TeamPlayerYellow CardDate
Ivan Hernandez Navarrete114/04/2019
Xiaoning Peng114/04/2019
Di Rao114/04/2019
Shuangxuan Li114/04/2019
Stanley Ho114/04/2019
Ting Andrew Young114/04/2019
Ho Yin Wong114/04/2019
Yiu Ming Cheng114/04/2019
David Nagle114/04/2019
Weiwang Chen107/04/2019
Bo Liu107/04/2019
Arthur Mourao107/04/2019
Josh Matty107/04/2019
Jamie Trueman107/04/2019

Ferney Enrique Perez107/04/2019
Loc Le107/04/2019
Huy Duc Tran107/04/2019
Tai Kheang Srun107/04/2019
Tihong Chi107/04/2019
Khemrith Rey107/04/2019
Hanson Siu107/04/2019
John Wong107/04/2019
Yiu Ming Cheng107/04/2019
Mustafa Mohibi107/04/2019

MCG Computer Division One Sunday Teams